EAMoodle är en samlingsplats för intern information om elektroakustisk musik vid KMH.

Här finns administrativ information om våra eam studios. En viktig komponent av EAMoodle är dess första del för Felanmälan och Service Information.

EAMoodle kommer att utvecklas med nya delar och funktioner i framtiden.
Planerade nya komponenter är en glossary samt annan teknisk information, mm.
 
Villkor för deltagande i detta rum:
Ansvariga lärare och studenter som är registrerade på KDs kurser för elektroakustisk musik