Kursen inleds med fem föreläsningar i programmering med inriktning på ljud och musik på webben. Programmeringsspråket är Javascript och fokus läggs på att lära sig väl spridda ramverk för webbutveckling samt ramverket för ljud på webben: Web Audio API och InteractiveMusic Framework.

Följande tio veckor driver studenterna egna projekt där de utvecklar egna webbaserade musikapplikationer. Handledning ges i grupp 2h per vecka.

Kursguide EG1023 Medieproduktion Programmering.pdfKursguide EG1023 Medieproduktion Programmering.pdf