Kursen löper under större delen av höstterminen med start i undervisningsperiod 1.
I denna kurs arbetar man som student som musikproducent mot UR som beställare. Arbetet genomförs inom ramen för programserien Radioskrivarklubben.

Uppdraget som varje student får är:
- Att komponera musik samt ljud- och effektlägga radioteater för barn.
Varje radioprogram innefattar en berättelse, varje student har som uppdrag inom kursen att producera 1-2 program (beroende på mängden övriga arbetsmoment kring programmen), d.v.s. musik och ljudläggning av 1-2 berättelser.
Grundmaterialet till berättelserna har arbetats fram i en skrivarworkshop med skolbarn. Barnens berättelser har sedan manusbearbetats till en fungerande dialog för radioteater av programmets producent, Anders Edgren. Innan kursen startar har också dialogen spelats in av skådespelare.
Det material som man som student i kursen startar med är ett färdigt manus och en inspelning med inläst dialog. Där tar arbetet vid med att levandegöra berättelsen med musik och ljud samt att också leda radioprogrammet.

- Att vara programledare för programmen. Detta innebär dels att leda programmet, men också att åka ut till den klass som skrivit berättelsen och intervjua eleverna samt att på olika sätt engagera barnen i den musik som berättelsen innefattar.

- Parallellt med produktionsarbetet löper också en föreläsningsserie. Föreläsare som har koppling till komposition och musikproduktion, radioproduktion, radioteater och barnkultur engageras.

- Kompositionsarbetet, delar av mixningen och redigeringen av berättelserna genomför studenten i t.ex. KMH:s produktionsstudior, andra delar av arbetet t.ex. ljudläggning och slutmix av berättelserna och programmen gör studenten tillsammans med producent och assisterande tekniker i UR:s eller SVT:s studior.

- Ungefär mitt i kursen äger en "Mittikursenredovisning" rum.
Då spelar studenterna upp ofärdiga idéer och produktioner till programmen för övriga i gruppen. Detta är ett tillfälle att stöta och blöta funderingar man har kring sin musik och att få värdefull respons på det ljudande materialet.
- Under hela kursen ges möjlighet till regelbunden handledning av UR:s programproducent och av kursansvarig lärare på KMH.

Kursguide EG1024 Musik i pedagogisk medieproduktion.pdfKursguide EG1024 Musik i pedagogisk medieproduktion.pdf