1. Filmmusikhistoria och analys

Ett urval kompositörer och filmer av betydelse för filmmusikens utveckling genom historien, är fokus på denna kurs. Vi ser scener, analyserar och diskuterar. Examination är en egen analys av musiken till en självvald långfilm.

2. Punch och streamertekniken. Didigera till bild.

3. Egen komposition av filmmusik