Under kursen genomför kursdeltagarna varsitt självständigt arbete om 30 hp uppdelat i två delar om 15 hp. Det självständiga arbetet ska utformas och genomföras självständigt och undervisningen sker i huvudsak som handledning. Varje kursdeltagare har alltså stor frihet att självständigt utforma sitt självständiga arbete och förutsätts genomföra det med de resurser, i form av lokaler, tekniskt stöd och handledning, som finns tillgängligt på institutionen. Varje kursdeltagare ansvarar för att det självständiga arbetet utformas och genomförs, med stöd från handledare och kursledare, i enlighet med de mål för utbildningen som är angivna i examensordningen och i enlighet med de etiska regler som finns vid lärosätet.

Kursen innehåller följande:

  • självständigt konstnärligt arbete på masternivå där, förutom estetiska dimensioner, även funktionella och kommunikativa dimensioner fokuseras.
  • dokumentation av arbetsprocess,
  • skriftligt reflekterande arbete. 

Det reflekterande, dokumenterade arbetet sker parallellt med det konstnärliga arbetet under ledning av utsedd handledare.

Kursguide EA2003 Självständigt arbete master.pdfKursguide EA2003 Självständigt arbete master.pdf