Utbildningen sker på flera olika sätt beroende på aktivitet. Tyngdpunkten i aktiviteten Rock/pop-produktion ligger på eget skapande i olika former; alla studenter skriver och producerar mycket ny musik som vi sedan lyssnar på och diskuterar i hel- eller halvgrupp. Uppgifterna presenteras veckovis och som regel har studenterna en vecka på sig att skriva och producera färdigt övningslåtarna. All information om uppgifternas utformning står att finna i moodlerummet för kursen.

I aktiviteten Ljudteknik – grunder ligger fokus på de tekniska aspekterna av musikproduktion; hur vi jobbar med inspelning, mixning, redigering och färdigställande av slutprodukten.

Kursguide EG1001 Musikproduktion 1.pdfKursguide EG1001 Musikproduktion 1.pdf