Undervisning och handledning sker i helklass och halvklass med en eller två närvarande lärare. Kursen är indelad i två aktiviteter, foto och video, som leder fram till respektive provtillfälle.
Generellt gäller att tisdagen är genomgång av veckans ämnen och torsdagen är arbete under handledning.

Kursguide EG1002 Medieproduktion 1.pdfKursguide EG1002 Medieproduktion 1.pdf