I detta Moodlerum hittar du info om kursen Logic Pro, pdf:r, övningar, inlämningsuppgifter etc.

I kursen går vi igenom grunderna för Logic Pro. Vi övar oss i hur man spelar in och redigerar MIDI och audio, samt hur man gör för att mixa och producera en master i programmet.

I kursen ingår veckovisa hemuppgifter där studenterna på egen hand ska skapa enkla musikproduktioner utifrån givna direktiv. Dessa uppgifter går vi sedan igenom steg för steg på lektionerna.

Kursguide EG1030 Logic Pro.pdfKursguide EG1030 Logic Pro.pdf