Notskrivning: Aktiviteten ges i helklass i form av seminarium under 5 veckor på höstterminen och avslutas med en inlämningsuppgift. Aktiviteten innehåller följande moment: Introduktion. Inmatning av noter på flera sätt. Klaver, taktarter och tonarter, Stavning, artikulation och nyanser, Leadsheets, Ackordanalys och sångtext. Genomgång av slutuppgift, Partituruppställningar, Genomgång av notationsprogramments menyer, Examination.

Gehör: Aktiviteten ges i halvklass i form av seminarium under 5 veckor på höstterminen och avslutas med en inlämningsuppgift. Aktiviteten innehåller följande moment: Tonplatser: sjunga melodier och intervall på siffror, Omvändningar: dur, moll, aug samt dimtreklang, Omvändningar: Maj7 och Moll7-fyrklang, Dom7 och M7(b5)-fyrklang, Transkribera ett solo om minst 32 takter samt gestalta detta genom att sjunga det till inspelningen.

Harmonilära 1: Aktiviteten ges i helklass i form av föreläsningar under 10 veckor på höstterminen och avslutas med ett skriftligt prov. Aktiviteten innehåller följande moment: Musiklära – grunder, repetition, Ackord och harmonik, Diatonik. Dominanter, Tonisk moll, SDM, modala inlåningsackord och dim, Modulation, pivotackord, Genomgång av övningskompositioner, Repetition inför examination.

Keyboardspel - grunder: Aktiviteten ges i 2-grp under 14 veckor på höstterminen och avslutas med ett praktiskt prov. Aktiviteten innehåller följande moment: Introduktion. Three note voicing, reharmonisering, A/B-modeller, II-V-I-progressioner med B-modeller i alla tonarter, II-V-I-progressioner med A-modeller i alla tonarter, Standard montuno voicings. Three note voicing, Rundgångar med B/C-modeller, So what-ackord. Kvartsstaplade ackord. Kyrkotonarter, Coltraneharmonik. Kromatiska ackordföljder, Överlagrade ackord. Dominantackord i kvintcirkel, Blockackord. A/B/C-modeller. Three note voicing, Genomgång av julsånger, Julsånger. Genomgång av examinationsuppgifter, Repetition inför examination.

Kursguide EG1003 Musikteori 1.pdfKursguide EG1003 Musikteori 1.pdf