Kursen innehåller föreläsningar, hemuppgifter i form av kompositions och läsuppgifter eller filmanalys. Fokus ligger dels på filmmusikens berättande samt grundläggande tekniker för att synka bild och musik.

En uppställning av innehåll för respektive lektion finns i kursens Moodlerum.

Kursguide EG1031 Filmmusik grunder.pdfKursguide EG1031 Filmmusik grunder.pdf