I denna kurs fördjupar vi oss i de konstnärliga aspekterna av musikproduktion. I aktiviteterna Egen produktion och Songwriting skriver och producerar studenterna musik utifrån givna ramar, men fokus ligger mer på kompositionen än på produktionen. 

Vi berör också textens betydelse i genren, liksom komponerande för reklamsammanhang och jinglar. Några av de stycken som skrivs under kursen kommer att användas i keyboardundervisningen också. Hela kursen avslutas med en konsert på skolan.

Under kursens gång kommer gästföreläsare besöka oss för att lyssna på studenternas material och prata om sina egna specialområden, t ex textförfattande.

Kursguide EG1004 Musikproduktion 2.pdfKursguide EG1004 Musikproduktion 2.pdf