3. ARBETSFORMER

Grupplektioner med gehörsutlärning, instudering och repetitioner. Däremellan självständigt arbete med instuderingsuppgifter, sångsättsövningar och arrangeringsuppgifter.

5. LÄROMEDEL 

Kursen har ingen obligatorisk kurslitteratur men det förutsätts att du ibland själv kan spela in repertoaren (via t.ex. mobil eller dator) vid kurstillfällena. Inspelningar och anteckningar kommer uppdateras kontinuerligt på kursens moodlerum.

6. EXAMINATION

Kursen examineras genom aktivt deltagande samt redovisad arrangeringsuppgift.

Kurskrav: 80% närvaro