Kursen är uppdelad i två aktiviteter som examineras separat i två olika prov.

Webbproduktion:
I denna aktivitet ingår föreläsningar och övningsuppgifter i grundläggande webbproduktion. Momenten inkluderar Internets historia, koncept, HTML, CSS, javascript, jQuery, Wordpress, interaktionsdesign, komprimering, webbformat inom ljud och video.

Kampanjprojekt:
Denna aktivitet inleds med föreläsningar rörande grundläggande projektplanering och projektstyrning. I övrig är hela aktiviteten studentdriven där hela klassen utgör en projektgrupp med projektledare och olika delprojektgrupper med olika huvudansvar. Målet med projektet är att marknadsföra en evenemangsserie med hjälp av olika marknadsföringsinsatser på webben och i fysisk form.

Kursguide EG1005 Medieproduktion 2.pdfKursguide EG1005 Medieproduktion 2.pdf