I kursen görs ett större projektarbete som studenterna planerar och genomför tillsammans som grupp. Projektarbetet innebär att tillsammans arbeta fram ett helhetskoncept för det gemensamma konstnärliga evenemang som ingår som slutmål i kursen, arbetet innebär också skapande av konstnärligt innehåll och tekniska
lösningar för detta evenemang.

Projektet måste inkludera: Musikproduktioner, medieproduktioner, liveframträdanden, interaktion med besökare samt ljud- och ljussättning,

Kravet på den tekniska bredden i innehållet gör att gruppens arbete till stor del består i att arbeta fram det helhetskoncept som väver samman allt detta. Meningen är också att varje individ i gruppen ges möjlighet att bidra till helheten med det som just den är bäst på. Det finns alltså inget krav på att alla i gruppen arbetar med alla delar i projektet.
Under kursens gång bjuds gästföreläsare in för seminarier om konst, kommunikation och interaktion och för att ge respons på det pågående projektarbetet.

Förutsättningarna för och genomförandet av det konstnärliga evenemanget sker utifrån de ramar som ges av kursansvarig lärare, det kan gälla t.ex. val av scen, teknisk utrustning, budget etc. Under projektarbetets gång ges handledning löpande av institutionens olika lärare. 

Evenemanget skall dokumenteras med relevant video- och ljudupptagning. Dokumentationen är det bestående dokumentet på det genomförda projektet vilket ligger till grund för examinationen i kursen.

Kursguide EG1060 Slutprojekt.pdfKursguide EG1060 Slutprojekt.pdf