Under kursens gång kommer studenterna att kontinuerligt skriva ny musik för olika ändamål, bland annat i form av etyder för olika instrument, exempelvis violin, cello och blåsinstrument. Dessa övningar utmynnar i en större produktion där studenterna ansvarar för att göra stråkarrangemang till en pop- eller rocklåt, eller till rörlig bild om man så önskar.

Ur ett peer-learningperspektiv lyssnar vi sedan tillsammans på materialet och diskuterar olika aspekter. Peer Learning innebär att studenterna till stor del ansvarar för feedback på andra studenters arbete, istället för att lärarna står för kommentarerna.

Stor vikt läggs vid att studenterna arbetar med att få till väl fungerande notbilder, eftersom externa musiker anlitas för att spela musiken.

Några av aktiviteterna i kursen är mer fokuserade på de tekniska aspekterna, såsom Filmmusik – tekniska aspekter, ljudteknik i stor studio samt Pro Tools. Vi fördjupar oss i hur ett stort mixerbord av typen SSL Duality fungerar, samt övar oss i att använda Pro Tools på ett effektivt och kreativt sätt.

Kursguide EG1007 Musikproduktion 3.pdfKursguide EG1007 Musikproduktion 3.pdf