Arrangering: Aktiviteten ges i helklass i form av föreläsningar under 9 veckor på höstterminen och avslutas med ett skriftligt prov. Aktiviteten innehåller följande moment: Introduktion. Repetition stråkar och genomgång träblås, Genomgång brassinstrument, Genomgång harpa, slagverk Instrumentering för stor ensemble , Introduktion av slutuppgift, Eget lärarlett arbete i datorstudio, Examination, presentation av slutuppgift.

Dirigering: Aktiviteten ges i halvklass i form av seminarium under 9 veckor på höstterminen och avslutas med ett praktiskt prov med en mindre ensemble. Aktiviteten innehåller följande moment: 1,2,3,4-takt slagfigurer, Starter, avslag, 5,6-takt / underdelning, Fermater, 7-takt / oberoende mellan händerna, Fördjupningsuppgift 1, Insatser / accenter, Fördjupningsuppgift 2

Stråkarrangering: Aktiviteten ges i helklass i form av föreläsningar under 4 veckor på höstterminen och avslutas med en inspelning med stråkkvartett, ( som också ingår i  Musikproduktion 3) Aktiviteten innehåller följande moment: Lyssningsexempel, historia, estetik, Instrumentkunskap, spelteknik och stråkspecifika termer och notation, arrangeringsprocessen med exempel, genomgång av det färdiga arrangemanget.