Kursen innefattar planering, genomförande och redovisning av ett konstnärligt projektarbete. Arbetstiden i projektet bör omfatta ca 70 timmars arbete.
Studenten bestämmer i samråd med sin handledare detaljerna kring tidsplan, upplägg av arbetet, former för handledning, dokumentation etc.
Maximal handledningstid per student är i denna kurs 2,5 timmar.
Under kursens gång ges också 3-4 seminarier då alla studenter som läser kursen parallellt ges tillfälle att tillsammans reflektera kring sina arbetsprocesser och resultat.

Projektet skall av studenten dokumenteras med relevant teknik, t.ex. ljud, video, foto etc. Dokumentationsformen bestäms i samråd med handledaren.
Dokumentationen är det bestående dokumentet på det genomförda projektet och ligger till grund för examinationen i kursen.

Kursguide EG1037 Eget konstnärligt projekt kandidat.pdfKursguide EG1037 Eget konstnärligt projekt kandidat.pdf