Helklass. Fem kompositionsuppgifter och fem skriftliga inlämningsuppgifter relaterade till olika tider i musikhistorien. Kompositions- och musikhistorieuppgifterna delas ut i aktiviteten musikhistoria. Uppgifterna görs som hemuppgifter och redovisas följande lektion på kompositionslektionen respektive på musikhistorielektionen.

Kursguide EG1012 Musikteori 4.pdfKursguide EG1012 Musikteori 4.pdf