Kursen löper under hela höstterminen med start i undervisningsperiod 1.
Kursen innehåller följande moment:

  • vetenskapsteori och konstnärlig forskning,
  • mediekritik,

  • uppsatsskrivande
Kursguide EG1014 Examensförberedande kurs.pdfKursguide EG1014 Examensförberedande kurs.pdf