Undervisningen sker i helklass med en eller flera närvarande lärare. Kursen är indelad i tre aktiviteter som leder fram till respektive provtillfälle. Dessa har lite olika arbetsformer:

Medieprojekt: Inledande workshops i helklass och sedan projektarbete i mindre grupper.

Programmering: Inledande seminarier i helklass med mindre uppgifter från vecka till vecka och sedan projektarbete under intensivveckan i grupper med två studenter i varje.

Interaktiva medier – grunder: Seminarier i helklass med uppgifter mellan veckorna som är delar av slutuppgiften.

Kursguide EG1043 Medieproduktion 3.pdfKursguide EG1043 Medieproduktion 3.pdf