Undervisningen och handledningen sker i helklass med en eller flera närvarande lärare. Studiebesök och gästlärare varvas med eget arbete, gruppuppgifter och uppgifter.

Kursguide EG1071 Entreprenörskap.pdfKursguide EG1071 Entreprenörskap.pdf