I denna kurs fördjupar vi oss inom två olika områden: musikproduktion för liveändamål, där musiken inte nödvändigtvis måste vara linjär utan kan skapas beroende på  andra saker som händer i rummet. Aktiviteterna Musikproduktion för liveperformance/konsert och Musikläggning – fysisk miljö är en förlängning av de tidigare musikproduktionskursernas sätt att arbeta med musiken. Mycket kretsar i dessa två aktiviteter kring Ableton Live och webbaserade musikmotorer. 

I aktiviteten Ljuddramaturgi sker också en fördjupning på det konstnärliga och konkreta planet: gästlärarna Dykhoff och Lindén berättar om sitt arbete med att med ljudets hjälp förstärka filmproduktioner. Studenterna får flera case att jobba med och öva sig på. Fokus vad gäller mjukvara är i denna aktivitet Pro Tools, som är branschstandard för postproduktion.

Kursguide EG1073 Musikproduktion 4.pdfKursguide EG1073 Musikproduktion 4.pdf