Arbetet i kursen bedrivs på olika sätt. Dels blir det föreläsningar innehållande genomgångar av olika slags mjukvaror och produktionstekniker för musikproduktion. Exempel på mjukvaror är Omnisphere, Native Instruments och andra liknande tillverkare av tredjepartspluggar. 

Vi berör också grundstenarna inom sounddesign för musikproduktion: digitalt ljud, sample rate, bitdjup, frekvens, amplitud, dynamiskt omfång, filtrering etc, för att få en större förståelse för de element man bör känna till vid arbete med att skapa den ljudbild man eftersträvar.

Studenterna får ett flertal övningsprojekt att jobba med för att sedan lämna in. Tillsammans diskuterar vi de olika svårigheter och frågeställningar som dykt upp under arbetet med att lösa uppgifterna.

De mjukvaror vi arbetar med i kursen är både Logic Pro, Pro Tools och Ableton Live, beroende på vilka aspekter av musikproduktion och sounddesign vi berör. I arbetet som musik- och ljudproducent är det viktigt att identifiera vilket verktyg som är bäst lämpat för uppgiften.

Kursguide EG1018 Musikproduktion Sounddesign.pdfKursguide EG1018 Musikproduktion Sounddesign.pdf