Kursen ges på delfart, d.v.s. parallellt med denna kurs läser studenterna också en eller flera andra kurser. Tillsammans utgör kurserna heltidsstudier.

 

Kursen innehåller följande:

  • musiken som säljverktyg,
  • historiska perspektiv,
  • musikpsykologiska aspekter,
  • reklammusikens förhållande till text,
  • formbegrepp,
  • musikens förhållande till andra uttrycksmedel i radio och TV,
  • grundläggande tekniska aspekter.
Kursguide EG1075 Kommersiell bestälningsmusik.pdfKursguide EG1075 Kommersiell bestälningsmusik.pdf