FolkmusikensGehörsmetod AG1701

Kursen introducerar dig i grunderna för folkmusikens så centrala gehörsmetod.

I huvudfokus står praktiskt musicerande inom spel, sång och dans.

Att lära och prova ”folkmusikens språk” genom musiken, sången, dansen

Folkmusikens gehörsmetod - Folk Trad Orality Method