KMH:s virtuella rum


Sidan använder s.k. "Cookies"

Några virtuella rum kan tillåta gäster

Om de virtuella rummen

KMH's virtuella rum är en webbresurs för personal och studenter på KMH. Det finns funktioner för forum, filarkiv, inlämningsuppgifter, databaser mm.

De kurser som ges har automatiskt ett virtuellt rum skapat. Om du får vill beställa ett rum för ditt projekt eller har problem skapar du ett ärende på http://helpdesk.kmh.se.