KMH:s virtuella rum

Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

KMH's virtuella rum är en webbresurs för personal och studenter på KMH. Det finns funktioner för forum, filarkiv, inlämningsuppgifter, databaser mm.

De kurser som ges har automatiskt ett virtuellt rum skapat. Behöver du teknisk support? Maila till moodlesupport@kmh.se.