Tillgänglighet för moodle.kmh.se

Moodle är den lärplattform som används vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Det är också KMH som också står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur moodle.kmh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från moodle.kmh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via detta formulär (alternativt via mail till moodlesupport@kmh.se).

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill hela tiden göra vår webbplats mer tillgänglig. Om du upptäcker problem att ta del av information eller funktionalitet, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, vill vi att du meddelar oss via detta formulär (alternativt via mail till moodlesupport@kmh.se) så att vi förstår vad vi behöver förändra.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Allmänna brister

  • Brister i temat som kan göra att layout visas oproportionerligt då lärplattformen används på vissa mobila enheter.Brister vid konsekvent formatering av text i kursrum.
  • Brister som beror på att äldre HTML-element används som inte längre stöds av W3C.
  • Brister i översättning från engelska till svenska.
  • Brister i tillgänglighet i bifogade pdf-filer.
  • Den som använder verktyg för uppläsning kan få missvisande information inne i kursrum, som bygger på hur enskild lärare utformat kursrummet.

Innehåll som inte är tillgängligt

Enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service undantas dokument som är publicerade innan 2018-09-23. Detsamma gäller videofilmer publicerade innan 2020-0923. Detta innehåll är tillgängligt endast i undantagsfall.

KMH åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, för innehåll publicerat tidigare än 2019-08-23. Exempel på detta är äldre kursrum som inte är aktuella innevarande läsår. Dessa med tillhörande information kommer inte att anpassas annat än vid begäran.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av moodle.kmh.se.

Senaste bedömningen gjordes den 23 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 23 september 2020.


Last modified: Monday, 5 October 2020, 9:19 AM